Värends Struts

Lädja, Brodsagård 1

36394 Lammhult

info@varendsstruts.se

Öppetider:
Under sommarlovet öppet lördagar kl 12-16
eller efter överenskommelse
Hör av dig, är vi bara hemma, då öppnar vi när du kommer!